Garos omsättning ökar kraftigt

Publicerad 2016-05-26 07:54

Rapport Garo, som utvecklar och tillverkar produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden, redovisar en blygsam vinst som tyngs av kostnader kring börsnoteringen. Samtidigt steg omsättningen kraftigt under kvartalet.

Bolaget redovisar ett resultat efter skatt på 2,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2016 (9,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:23 kronor (0:91).

I resultatet ingår engångsposter på -9,8 miljoner kronor relaterat till börsnoteringen.

Rörelseresultatet uppgick till 2,7 miljoner kronor (11,6) och här ingår jämförelsestörande poster på -12,6 miljoner kronor.

Justerat rörelseresultat ökade till 15,3 miljoner kronor (11,6) och justerad rörelsemarginal uppgick till 10,2 procent (9,8).

Omsättningen ökade rejält

Garo hade en omsättningstillväxt på 26 procent under det första kvartalet.

Stark tillväxt i Sverige och övriga marknader drev tillväxten.

Rörelseresultat och rörelsemarginal, justerat för engångskostnader för börsnoteringen, förbättrades som en följd av volymtillväxten i kombination med stabila omkostnader, skriver vd Stefan Johnsson i delårsrapporten som släpptes på torsdagsmorgonen.

I Garo Sverige ökade nettoomsättningen med 17 procent med en bra ökning inom alla produktområden. Nyare produkter och produktområden börjar ta fart ordentligt, till exempel laddare till elbilar, noterar Stefan Jonsson.

I Garo Övriga marknader ökade nettoomsättningen med 43 procent, med en mycket stark utveckling inom framför allt Ladd. Lönsamheten i Garo Övriga marknader förbättrades som ett resultat av volymtillväxten.

Garo ser en, i överlag, fortsatt bra efterfrågesituation i koncernens båda marknadssegment samt inom de fyra produktområdena.

”Externa faktorer som förändringar i konjunkturutveckling, valutaoro och politiska beslut kan påverka framtida omsättning och lönsamhet. Sammantaget ser vi positivt på bolagets utveckling under 2016”, sammanfattar vd.