Garo dubblar vinsten

Publicerad 2017-02-22 07:38

Rapport Garo, som utvecklar och tillverkar produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden, nästan fördubblar vinsten. Även omsättningen steg rejält.

Garo redovisar ett resultat efter skatt på 21,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016 (11). Resultatet per aktie uppgick till 2:17 kronor (1:10).

Nettoomsättningen uppgick till 201 miljoner kronor (167).

En utdelning om 2:85 kronor per aktie föreslås för helåret 2016.

Ser god marknadstillväxt

Marknadstillväxten i Sverige, Irland och Norge förväntas vara fortsatt god som ett resultat av en stark byggmarknad, och i Finland har vi positiva indikationer avseende byggmarknaden i storstäderna.

Det skriver Garos vd Stefan Jonsson i rapporten.

Inom produktområde Ladd förväntas tillväxten fortsatt följa den snabba kommersialiseringen av laddbara fordon i Sverige medan vi ser utmanande jämförelsetal i Norge under första halvåret 2017, framgår det vidare.