Garo flaggar för avmattad omsättningstillväxt

Publicerad 2016-11-15 08:14

Rapport Garos vinst steg något under det tredje kvartalet. Men bolaget, som utvecklar och tillverkar produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden, flaggar för att omsättningstillväxten mattas av under innevarande kvartal.

Garo redovisar ett resultat efter skatt på 17,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2016 (16). Resultatet per aktie uppgick till 1:76 kronor (1:60).

Rörelseresultat uppgick till 22,3 miljoner kronor (20,5), motsvarande en rörelsemarginal på 15,0 procent (15,1).

Nettoomsättningen uppgick till 148 miljoner kronor (136).

Spår avmattning i omsättningstillväxten

Fjärde kvartalet innebär högsäsong med ökande leveransvolymer för Garo.

Det konstaterar bolagets vd Stefan Jansson i rapporten för det tredje kvartalet där han samtidigt skriver att tillväxten under årets avslutande kvartal nog inte kommer att nå upp till de 18 procent som var fallet under de första nio månaderna.

”Trenden med en stark tillväxt för GARO Sverige och utmanande jämförelsetal för GARO Övriga marknader förväntas fortsätta in i det fjärde kvartalet. Sammantaget bedömer vi att den procentuella omsättningstillväxten för helåret 2016 mattas något jämfört med utfallet för de första nio månaderna 2016”, skriver han i rapporten.

Garo, som säljer produkter för elinstallationsmarknaden, redovisar intäkter om 148 miljoner kronor i det tredje kvartalet, motsvarande en tillväxt om 9 procent. Den svenska delen växte 14 procent och övriga marknader med 1 procent.