Garo ökar omsättningen

Publicerad 2018-02-21 08:10

Rapport Garo, som utvecklar och tillverkar produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden, redovisar en rejäl omsättningsökning. Bolaget höjer också utdelningen.

Garo redovisar ett resultat efter skatt på 26,0 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (21,7). Resultatet per aktie uppgick till 2:60 kronor (2:17).

Nettoomsättningen uppgick till 238 miljoner kronor (201), motsvarande en ökning med 19 procent.

En utdelning om 4:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2017 (2:85).

Ser positivt på 2018

Garo ser positivt på marknadsförutsättningarna för 2018. Det skriver bolagets vd sedan i höstas, Carl-Johan Dalin, i rapporten för det fjärde kvartalet.

”Byggmarknaden är fortsatt god i Sverige och vi ser sammantaget en fortsatt hög aktivitet i våra övriga marknader. För produktområde Ladd ser vi en fortsatt stark utveckling och utbyggnad av laddinfrastruktur i samtliga marknader”, skriver han vidare.

Garos omsättning uppgick till 238 miljoner kronor fjärde kvartalet, motsvarande en total ökning om 19 procent och en organisk tillväxt om 13 procent – i linje med tillväxttakten tidigare under året.

Samtidigt som omsättningen växte låg rörelseresultatet i det fjärde kvartalet på ungefär samma nivå som fjärde kvartalet 2016. Rörelsemarginalen minskade därmed till 13,0 procent (15,1).

”Rörelsemarginalen minskade som ett resultat av satsningar på en förstärkt produkt- och marknadsorganisation samt utökade marknadsaktiviteter i koncernen. Bolaget har också haft initiala kostnader i Polen för utbyggnad av produktionen och upplärning av nyanställd personal i syfte att utöka produktionskapaciteten”, skriver bolaget i rapporten.

Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 4:00 från 2:85 kronor per aktie, motsvarande nästan 47 procent av nettoresultatet per aktie 2017. Bolagets utdelningspolicy säger att cirka 50 procent ska delas ut. Förslaget innebär en direktavkastning på cirka 2,3 procent.