Rapport Garo, som utvecklar och tillverkar produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden, redovisar ett resultat efter skatt på 39,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (28,3).

”Kvartalet har präglats av fortsatt lönsam tillväxt med en kraftigt ökad orderingång inom produktområdet E-mobility. Försäljningen av E-mobility produkter har dock begränsats till följd av brist på elektronikkomponenter, vilket resulterat i en rekordstor orderbok vid utgången av tredje kvartalet”, skriver vd Patrik Andersson.

Nettoomsättningen uppgick till 294 miljoner kronor (247).

”Nettoomsättningen under det tredje kvartalet ökade med 19 procent och uppgick till 294 miljoner kronor, med en bra utveckling inom affärsområde Garo Sweden såväl som inom Garo International, dock i varierande utsträckning mellan respektive produktområde”, skriver Patrik Andersson.