Rapport Garo, som utvecklar och tillverkar produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden, redovisar en rejält ökad omsättning. Men resultatet påverkas negativt bland annat av en svag svensk krona.

Garo redovisar ett resultat efter skatt på 15,4 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 (17,9). Resultatet per aktie uppgick till 1:54 kronor (1:79).

Rörelseresultatet i kvartalet ökade med 1 procent till 22,8 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 10,6 procent (11,7).

”Genomförda satsningar inom marknad- och produktutveckling, främst relaterat till Ladd, samt ökade materialkostnader till följd av en svag svensk valuta och högre världsmarknadspriser på råvaror påverkade resultatet negativt”, skriver Garo.

Flytten av produktion till Polen av ett flertal produkter avslutades under kvartalet.

”Vi ser positiva effekter i form av lägre tillverkningskostnader och stigande produktivitet. I samband med flytten ökades lagernivåerna för att säkerställa vår leveransförmåga. Lagernivåerna har nu börjat minska, helt enligt uppgjord plan. Vår leveranssäkerhet under flyttprocessen har varit god”, säger vd Carl-Johan Dalin i rapporten.

Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 214 miljoner kronor (192) som ett resultat av en organisk tillväxt på 9 procent, en positiv valutaeffekt på 2 procent samt förvärvet av WEB-EL Försäljning den 27 oktober 2017 som adderade 1 procent till tillväxten.

Produktområde Ladd växte starkt på samtliga marknader och omställningen till elfordon fortsätter i hög takt, skriver bolaget.

Affärsområde Sverige uppvisade en tillväxt på 7 procent drivet av produktområde Ladd samtidigt som ökningstakten inom byggrelaterade produktområden börjar plana ut. Övriga Marknader växte med 23 procent hänförligt till stark tillväxt inom samtliga produktområden.