Garo: GARO och global fordonstillverkare sluter ramavtal avseende laddinfrastruktur för den europeiska marknaden

2022-05-03 08:30:00

De produkter som kommer att levereras inom ramavtalet är laddboxar med kapacitet anpassad till eldrivna tyngre fordon. Laddboxen kan sedan installeras hos både slutanvändare och på fordonstillverkarens egna anläggningar. De första leveranserna inom ramen för avtalet förväntas ske under tredje kvartalet 2022. Därefter sker avrop löpande och avtalet garanterar inga volymer.

"Omställningen till fossilfria transporter är ett måste för att klara de globala klimatmålen. Vi är stolta och glada att en stor fordonstillverkare väljer oss som samarbetspartner för ökad laddinfrastruktur i Europa inom transportsektorn. Ett tätt samarbete med tillverkare av eldrivna tyngre fordon innebär att vi tillsammans kan utveckla och driva framtidens fossilfria transporter", säger Niklas Rönnäng, Business Area Director för GARO E-mobility.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Andersson, CEO GARO Group: +46 (0)76 148 44 44
Niklas Rönnäng, Business Area Director GARO E-mobility: +46 (0)70 698 09 05

GARO AB (publ) org. nr 556071-7772 är ett företag som under eget varumärke utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. GAROs kunderbjudande är att tillhandahålla helhetslösningar inom produktområdena Installation, E-mobility, Projekt och Tillfällig el med fokus på elsäkerhet, användarvänlighet och hållbarhet. GARO grundades 1939, har sitt huvudkontor i Gnosjö och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i sex länder med cirka 500 anställda. Bolagets produktionsenheter i Sverige ligger i Gnosjö och Värnamo samt i Polen i Szczecin. GARO är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "GARO". För mer information, se www.garo.se

Cision