G5: VISS FÖRBÄTTRING EFTERFRÅGAN SLUTET 2022 OCH JANUARI

2023-02-09 07:24:18

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Efterfrågan på G5:s mobilspel är för närvarande stabil, och bolaget har noterat vissa förbättringar mot slutet av 2022 och under januari.

Det skriver vd Vlad Suglobov i rapporten.

Enligt vd:n ger det fjärde kvartalet en bild över vad G5 ser som en startpunkt för ett representativt kvartal när det gäller kostnadsstruktur, utgifter för UA och lönsamhet som bolaget förväntar sig för 2023.

"När vi går in i 2023 ser vi stark tillväxt för både Sherlock och G5 Store, och en växande lönsamhet genom att en högre procentandel av våra intäkter kommer från våra egna spel och plattformar. 2023 strävar vi efter att visa en stabil utveckling i linje med det 'nya normala' för fjärde kvartalet", skriver Vlad Suglobov.

G5 förväntar sig att bolaget kommer att använda 17-22 procent av sina intäkter under 2023 till användarförvärv.

"Just nu arbetar vi med ett antal nya spel, med målet att genomföra 5-6 mjuklanseringar per år och att utveckla 1-2 spel om året som kan lanseras globalt och skalas upp", tillägger vd:n.

G5:s egenutvecklade spel svarade för 71 procent av intäkterna i det fjärde kvartalet, vilket var något lägre jämfört med tredje kvartalet då en återhämtning noterades för Hidden City. Under januari fortsatte Hidden City att prestera på en högre nivå, uppger Vlad Suglobov och tillägger att G5 i januari skrev på ett nytt hidden object-spel från en studio etablerad av delar av grundarteamet från Happy Star som producerade Hidden City. G5 räknar med en mjuklansering av spelet före sommaren.Direkt-SE