Rapport G5 Entertainment, som utvecklar spelappar åt smarttelefoner och surfplattor, redovisar ett resultat som var något lägre än samma kvartal i fjol. Omsättningen steg dock något.

G5 redovisar ett rörelseresultat om 38,8 miljoner kronor (39,9) för det första kvartalet 2020.

Rörelseresultatet påverkades positivt med 10,0 miljoner kronor (0,5) från valutakursförändringar på rörelsefordringar och skulder relaterade till förstärkningen av USD.

Rörelsemarginalen blev 12,4 procent (13,0).

Nettoomsättningen uppgick till 312 miljoner kronor (306).

Resultat efter skatt blev 33,5 miljoner kronor (35,9), motsvarande 3:72 kronor per aktie (3:99).

Kraftig ökning av nedladdningar

G5 såg en stark ökning av det totala antalet nedladdningar under mars månad som bolaget bedömer är kopplat till införandet av karantänsbestämmelser i många länder.

”Ökningen är ganska betydande, som mest såg vi en ökning på över 50 procent från en vecka till nästa, och hittills ser lyftet uthålligt ut, vilket ger bra signaler inför andra kvartalet”, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Under det första kvartalet var det genomsnittliga antalet månatliga användare (MAU) 6,3 miljoner, en minskning med 8 procent jämfört med samma period föregående år. G5:s bruttointäkt i snitt per betalande månadsanvändare (MAGRPPU) var 50:70 dollar, en ökning med 14 procent jämfört med samma period föregående år.

G5 uppger vidare att avsikten nu är att öka marknadsföringsutgifterna, samtidigt som bolaget förblir effektiva, med målet att öka intäkterna över 2019 års nivå.

”Eftersom andelen intäkter som kommer från våra egna spel fortsätter att växa och förbättrar vår bruttomarginal, kommer det också att leda till att vi ökar vår lönsamhet”, skriver G5.

Under det första kvartalet började G5 öka sin intäktsgenerering genom att lägga till annonseringsmöjligheter i några av de mindre spelen.

”Tester har visat att vi potentiellt kan få in upp till tre procent högre intäkter genom att rikta annonser mot personer som inte brukar betala för sitt spel, eller som inte har betalat på mycket lång tid. Detta är en bra och inkrementell inkomstmöjlighet för oss, särskilt i det nuvarande ekonomiska läget. Det finns inte heller några underliggande kostnader, utöver en minimal engångskostnad för integrationen”, skriver bolaget.

G5 förväntar sig en positiv effekt på vinstmarginalen när annonser lanseras i de flesta spelen i bolagets spelportfölj under 2020.

Planen att lansera fem nya spel under 2020 upprepas. Hittills har G5 släppt två nya Match 3-pusselspel: Jewels of the Wild West ochHawaii Match-3 Mania.

”Jewels of the Wild West lanserades globalt och har visat mycket goda förutsättningar för att bli ytterligare en framgång för oss medan Hawaii Match-3 Mania mjuklanserades i Australien och Kanada”, skriver bolaget.