Rapport G5 Entertainment, som utvecklar spelappar åt smarttelefoner och surfplattor, redovisar en vinst jämfört med en förlust samma kvartal i fjol. Omsättningen ökade något.

G5 Entertainment redovisar ett resultat efter skatt på 48,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (-3,4).

Rörelseresultatet blev 53,7 miljoner kronor (-2,7).

Nettoomsättningen uppgick till 332 miljoner kronor (302).