Rapport G5 Entertainment, som utvecklar spelappar åt smarttelefoner och surfplattor, redovisar ett rörelseresultat på 39,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2023. Analytikerna hade i snitt väntat sig ett rörelseresultat på 41,8 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av sex estimat.

Rörelsemarginalen uppgick till 11,5 procent, mot väntade 11,9 procent. Bruttomarginalen blev 67 procent, mot 67 procent motsvarande period året innan.

Nettoomsättningen uppgick till 345 miljoner kronor, mot väntade 351 miljoner. Det motsvarar en ökning med 4 procent jämfört med samma period i fjol. Mätt i USD minskade omsättningen 7 procent.

Spår stabila resultat under resten av 2023

G5 förväntar sig att kunna leverera stabila resultat under resten av 2023, med möjlighet till en än mer positiv utveckling tack vare de spel som finns i pipeline.

Det skriver vd Vlad Suglobov i delårsrapporten.

”I vår pipeline finns nu 26 idéer för nya spel som vi utvärderar och testar, och 7 idéer som utvecklas inför mjuklanseringar, och eventuella förändringar. Som vi meddelat tidigare, förväntar vi oss att kunna mjuklansera fem till sex spel varje år och lansera ett eller två globalt”, skriver vd:n.

Som en del av de förändringar i G5:s pipeline för nya spel som bolaget genomförde i fjol har G5 enligt vd:n genomfört en viss personaloptimering, vilket innebar att det totala antalet medarbetare minskade till 931 vid kvartalets utgång, jämfört med 961 i slutet av 2022.

G5:s bruttomarginal uppgick till 67,4 procent i det första kvartalet (66,6). Förbättringen berodde delvis på att intäkterna från G5 Stores direktförsäljning till användarna nu utgör 8 procent av nettointäkterna, en ökning från endast 3,6 procent vid samma period föregående år.

Under det första kvartalet accelererade G5 Stores intäktstillväxt ytterligare. Tillväxten i G5 Store förbättrar bruttomarginalen eftersom avgifterna är mycket lägre jämfört med butikerna för tredjepartsapplikationer.

”Vi är glada över att intäkterna från G5 Store växer snabbt. Vissa branschkollegor rapporterar att intäkterna direkt från konsument utgör så mycket som 25 procent av de totala intäkterna, och då G5 Store fortsätter att imponera oss, visar det vad som kan vara möjligt sett över tid”, skriver Vlad Suglobov.