Rapport G5 Entertainment, som utvecklar spelappar åt smarttelefoner och surfplattor, redovisar en ökad vinst samtidigt som omsättningen sjönk.

G5 Entertainment redovisar ett resultat efter skatt på 17,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (13,7). Resultatet per aktie uppgick till 1:90 kronor (1:56).

Rörelseresultatet blev 18,6 miljoner kronor (15,9).

Nettoomsättningen uppgick till 341 miljoner kronor (357).

En utdelning om 2:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2018 (2:50).