Rapport G5 Entertainment, som utvecklar spelappar åt smarttelefoner och surfplattor, redovisar ett resultat något under analytikernas förväntningar. Inte heller omsättningen nådde upp till förhandstipsen. 

G5 Entertainment redovisar ett rörelseresultat på 56,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021.

Analytikerna hade i snitt väntat sig ett rörelseresultat på 60,6 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fem estimat.

Rörelsemarginalen uppgick till 17,4 procent, mot väntade 18,2 procent. Bruttomarginalen blev 65 procent, jämfört med 59 procent motsvarande period året innan.

Nettoomsättningen uppgick till 324 miljoner kronor, mot väntade 333 miljoner.

Utdelningen föreslås bli 7:00 kronor per aktie, mot väntade 6:70 kronor.

Jewels-spelen drivande under 2022

G5:s intäktsutveckling 2022 kommer att drivas på av utvecklingen för Jewels-spelfamiljen, med en förväntad gradvis ökning av intäkterna, av en stabil och stegvis tillväxt av intäkterna från spelet Sherlock och dessutom, mot andra halvan av året, av en potentiell uppsida från de nya spel som släpptes 2021, tillsammans med dem som släpps under 2022.

Det skriver vd Vlad Suglobov i bokslutet och upprepar samtidigt målet att släppa sex nya spel under 2022.

Sherlock, som lanserades för ett år sedan, stod för 13 procent av G5:s intäkter under det fjärde kvartalet 2021. Bolagets nya generation av spel, spel som släppts sedan 2019, stod för 52 procent av kvartalets intäkter, jämfört med 40 procent föregående år.

Utvecklingen för det licensierade spelet Hidden City, som svarade för 33 procent av koncernens intäkter under kvartalet, kommer enligt G5 sannolikt att bromsa intäktsutvecklingen under ytterligare några kvartal.

”Med tanke på den utveckling som spelet Sherlock hittills visat, ser vi det som nästa stora spel i koncernens portfölj och som nästa kronjuvel. Det är ett spel som, över tid, kan nå samma försäljningsnivåer som våra största framgångar inom Hidden Objectgenren”, skriver Vlad Suglobov.

Under fjärde kvartalet kom över 50 procent av intäkterna från butiker som inte drivs av Apple och Google. För några år sedan kom en ”övervägande del” av intäkter via Apple och Google, enligt rapporten.

”I december 2021 kom över tre procent av våra nettointäkter från vår egen G5 Store och ytterligare en procent från annonsintäkter. Att vi diversifierade våra intäktsströmmar ledde till minskade butiksavgifter. De sjönk till 23 procent under fjärde kvartalet, jämfört med 29 procent samma period föregående år”, skriver vd:n.

G5 Store kommer inom kort att få en uppgradering med en fristående portal och en webbinloggning för G5 Friends som möjliggör direktköp för spelare, oavsett plattform. Koncernen fortsätter också det pågående arbetet med att finjustera verktygen för användarförvärv på alla plattformar, inklusive webb, något som driver tillväxten för G5 Store.