Bilden från "Jewells of Rome".

Rapport G5 Entertainment, som utvecklar spelappar åt smarttelefoner och surfplattor, redovisar ett resultat efter skatt på 39,3 miljoner kr för det andra kvartalet 2020 (16,9).

Rörelseresultatet blev 44,8 miljoner kr (18,7). Rörelseresultatet påverkades negativt med -9,3 miljoner kr (0,6) primärt på grund av omvärdering av operativa tillgångar och skulder i samband med försvagningen av den amerikanska dollarn.

Intäkterna från G5:s portfölj av egna mobilspel ökade med över 90 procent under andra kvartalet och med 43 procent jämfört med första kvartalet. I kvartalet kom 55 procent av intäkter från G5:s egenutvecklade spel och enligt bolaget fortsatte den andelen att öka även i juli.

Fyra spel hittills i år

”Under perioden har vi varit upptagna med att lansera spel. Vi släppte Jewels of the Wild West, Jewels of Egypt och Match Town Makeover globalt under kvartalet, och dessa titlar har redan presterat bra. De ökar från månad till månad och har bidragit till vår starka tillväxt under andra kvartalet”, skriver vd Vlad Suglobov i delårsrapporten.

G5 har släppt fyra spel hittills i år och räknar med minst två till under de kommande månaderna.

”Vi har nu släppt tillräckligt med nya spel för att driva vår tillväxt under många kvartal framöver och samtidigt kompensera för en eventuell avmattning i den äldre delen av portföljen. Den ökande försäljningen av den nya generationen av egna spel, och det faktum att de utgör en växande andel av intäkterna, är två viktiga faktorer som kommer att lyfta våra marginaler till en ny nivå”, skriver vd:n.

Ökade intäkter per användare

Under kvartalet ökade antalet tredjepartsannonser i G5:s spel. Annonsintäkterna svarar dock fortfarande för klart under 1 procent av bolagets totala intäkter.

”Annonser finns ännu inte tillgängliga i majoriteten våra spel, men intäkterna kommer att öka ytterligare framöver genom att annonserna steg för steg distribueras i allt fler spel och genom ytterligare finjustering av vår intäktsgenerering”, skriver vd:n.

G5:s bruttointäkt i snitt per betalande månadsanvändare var 57,40 dollar, en ökning med 23 procent jämfört med samma period föregående år.