G5 ENTERTAINMENT: HAR TROLIGEN EN BRA UPPSIDA, KÖP - AFV

2023-01-25 15:12:07

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) G5 Entertainment drabbades under 2022 av en svag marknadstillväxt för mobilspel. Om bolaget lyckas förbättra marginalerna finns dock sannolikt en bra uppsida i aktien, skriver Affärsvärlden i en analys som utmynnar i en köprekommendation.

På kort sikt finns en del osäkerhet enligt tidningen, bland annat beroende på hur den underliggande spelmarknaden utvecklas. Bolaget har alltjämt en stor del av sin personal i Ryssland och Ukraina.

Bolagets ändrade spelutvecklingsstrategi, samt att dess kassaflöde och rörelseresultat väntas vara mer i paritet framöver, är mer positiva faktorer enligt Affärsvärlden.

"Aktien är spelbar för investerare som accepterar risknivån", avrundar tidningen.Direkt-SE