Aktie Mobilspelsbolaget G5:s styrelse har beslutat att bolaget ska nyttja det mandat avseende återköp av den egna aktien som gavs av årsstämman på måndagen. Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget som under våren genomför återköp av den egna aktien.

Syftet är bland annat att anpassa ”kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde”.

G5 får max äga 10 procent av utestående aktier. G5 äger redan 260.000 C-aktier och 273.850 stamaktier, motsvarande cirka 5,75 procent av aktiekapitalet, och får max återköpa 394.825 stamaktier.

ABG Sundal Sollier har utsetts att hantera återköpen för bolagets räkning.