G5 Entertainment AB: G5 Entertainments aktiebaserade incitamentsprogram för medarbetare nu tilldelat till samtliga 84 deltagare

2021-05-20 17:40:00

Värdet på de 87 800 aktierna uppgick vid tilldelning till 45 MSEK på Nasdaq OMX. Aktierna har nu tillskrivits totalt 84 medarbetare i de fem länder där bolaget har verksamhet; Sverige, Ukraina, Ryssland, Malta och USA. G5 har, som en del av avvecklingsförfarandet, erbjudit att sälja aktier för de deltagarnas räkning. Cirka 70 000 aktier har sålts som en följd av detta.

­ -Vi är stolta över vårt team och vi är oerhört glada över att bolagets första prestationsbaserade incitamentsprogram med ett brett deltagande bland våra medarbetare har uppfyllts till 100 procent. Våra långsiktiga incitamentsprogram riktar sig till ett brett spektrum av individer i alla länder där vi verkar. Programmen hjälper G5 att på lång sikt behålla begåvade medarbetare och kopplar också samman deras intressen med aktieägarnas. Jag är mycket glad över att våra medarbetare nu kan dra nytta av den starka aktieutveckling som de har medverkat till genom att leverera starka resultat under många kvartal, säger G5:s vd Vlad Suglobov.

­ -Belöningen är välförtjänt då vi alltid sätter aggressiva mål för de långsiktiga incitamentsprogram som vi använder. Under programmets löptid har vi uppnått över 205 procents tillväxt i aktiekursen och därmed nått full tilldelning. Det är vår avsikt att, på motsvarande sätt, fortsätta att belöna enastående prestationer med betydande utfall hos det växande antalet medarbetare i bolaget. I programmet, som är vårt första riktade program med många deltagare, har vi naturligtvis noterat att en stor andel av aktierna säljs, delvis på grund av de administrativa hinder och hinder som finns i Ukraina och Ryssland för ett ägande av aktier som är noterade i Sverige. Programmet har emellertid resulterat i ett antal nya aktieägare bland våra medarbetare, och det antalet kommer att växa på lång sikt, fortsätter Vlad Suglobov.

Cision