G5 Entertainment AB: G5 Entertainment utser Chief People Officer och Chief Marketing Officer

2023-02-16 17:30:00

Olga Abashova anställdes på G5 2016 och är för närvarande Vice President People Operations. Hon har under de senaste åren varit en viktig faktor i G5:s expansion och är nu avgörande för stödet till de medarbetare som påverkas av kriget i Ukraina. Innan G5 var Olga verksam som marknadsdirektör på Realore, en Kaliningrad-baserad utvecklare av vardagsspel, innan hon gjorde ett karriärbyte till Human Resources. Sedan hon började på G5 har hon ansvarat för organisationsutveckling och för gruppens åtgärder inom Human Resources, med fokus på att öka bolagets utvecklingskapacitet, bygga projektteam och anpassa personalstrategin till G5:s tillväxtstrategi. Olga har en specialistexamen i lingvistik från Immanuel Kantuniversitetet i Ryssland, och en MBA från University of Suffolk.

Aleksandr Bezobrazov kom till G5 2019 och har sedan dess spelat en viktig roll i omformandet av G5:s globala marknadsföringsinsatser. Innan han anställdes på G5 i rollen som Vice President Marketing, arbetade Aleksandr som Director of Marketing på spelutvecklaren Social Quantum, där han ansvarade för alla aspekter av mobilspelsmarknadsföring, från användarförvärv och annonsintäkter, till ASO, PR och varumärkesbyggande. Aleksandr började inom spelindustrin för flera år sedan, då vid spelutvecklaren Playrix, där han ansvarade för användarförvärv. Aleksandr har sedan 2011 en magisterexamen i nationalekonomi från Universitetet i S:t Petersburg och sedan 2008 en magisterexamen i fysisk elektronik från S:t Petersburgs Elektrotekniska Universitet.

"Olga och Aleksandr har under de senaste åren visat både expertis och förmåga att utvecklas och växa tillsammans med gruppen, och då speciellt under detta år, som var särskilt turbulent för bolaget. Jag är mycket glad över att få lyfta upp dem till G5:s ledningsgrupp", säger G5:s vd Vlad Suglobov.

Cision