Aktietips Swedbank gör en rejäl förändring bland bankens sektorfavoriter och fyra nya aktier tar plats medan en får lämna. 

I den senaste uppdateringen av sektorfavoriterna adderas Sandvik till verkstadssektorn, Investor till bank/finans och SCA till basindustrisektorn. Samtidigt byts JM ut mot Skanska i sektorn fastigheter/bygg, rapporterar Swedbanks placeringssajt Aktiellt

När det gäller Sandvik anser analyshuset Kepler Cheuvreux, som ansvarar för Swedbanks aktieanalys, att verkstadsjätten är välpositionerad för att gynnas av den pågående cykliska återhämtningen och av den strukturella tillväxt som finns på dess slutmarknader.

Vidare ser analyshuset en god vinsttillväxt in i 2022. Dessutom väntas prishöjningar få fullt genomslag längre fram.

”Givet den konjunkturella återhämtning vi ser och utifrån den vinsttillväxt som förväntas i Sandvik de kommande åren, finner vi värderingen om P/E 16x 2022e som attraktiv såväl absolut som relativt dess jämförelsebolag”, skriver Kepler Cheuvreux analytiker som också tror att Sandviks ambition att knoppa av SMT också skulle kunna gynna omvärderingen av aktien.

Rekommendationen är köp med riktkursen 260 kr vilket motsvarar en uppsida på drygt 25 procent.

Så sent som i går inledde Kepler Cheuvreux bevakning av Investor med rekommendationen köp och en riktkurs på 231 kr. Nu tar den alltså plats som sektorfavorit inom bank/finans. Enligt Kepler Cheuvreux undervärderar marknaden innehaven och utsikterna för Patricia Industries, det vill säga Investors onoterade innehav.

”Vår positiva syn på Investor är först och främst baserad på bolagets starka resultat och dess förmåga att konsekvent överträffa börsen. Med tanke på den attraktiva kombinationen av högkvalitativa börsnoterade och onoterade innehav (Patricia Industries) i portföljen ser vi detta fortsätta under överskådlig framtid”, skriver analytikern.

SCA tar plats i segmentet basindustri. Skogsindustribolaget är exponerat mot cykliska industrier som massa, kartong och sågade trävaror. Dessutom är SCA en av världens största skogsägare, påpekar Kepler Cheuvreux analytiker.

”Med rekordhöga priser för massa och sågade trävaror samt en gynnsam pristrend för kraftliner, i kombination med överlag stabila insatskostnader, förväntar vi oss en god resultatutveckling framöver”, skriver analytikern.

Kraftliner är det yttre lagret i wellpappkartonger och Kepler Cheuvreux ser goda utsikter för verksamheten de kommande åren, då denna drivs av strukturella trender som ökad e-handel.

Samtidigt utgör bolaget skogstillgångar 60 procent av värderingen och det ”skapar såväl stabilitet i intjäningen som potential till ytterligare värdeskapande”, enligt analytikern som rekommenderar köp med riktkursen 172 kr, en uppsida på nästan 25 procent.

Slutligen byts JM ut mot Skanska i sektorn fastigheter/bygg. Skanska beskrivs som väldiversifierat vad gäller såväl geografi som segment, där Norden och USA står för vardera 40 procent av försäljningen.

”Vi ser nu kontinuerligt förbättrade marknadsutsikter, samtidigt som bolagets byggmarginaler utvecklas i rätt riktning, varvid marginalmålet om 3,5 procent ter sig vara inom räckhåll 2022-2023”, skriver analytikern som också påpekar att de amerikanska infrastruktursatsningarna kan gynna Skanska framöver.

Analytikern anser att aktien är attraktivt värderad i dagsläget och rekommendationen är köp med riktkursen 290 kr vilket ger en potentiell uppsida på drygt 30 procent.

Swedbanks sektorfavoriter innehåller bankens favoritaktier i respektive sektor med en placeringshorisont på 12 månader.