Fyra köpvärda aktier

Publicerad 2012-08-16 08:46

Africa Oil, Nordnet, Bure och Wise får köprekommendationer i det senaste numret av Aktiespararen. Däremot bör investerare vänta med Mangold.

Africa Oil är fortsatt köpvärd, trots den stora kursuppgången sedan tidningens förra analys av aktien i februari.

”Börsen har inte tagit ut segern i förskott när aktien rusat uppåt. Rimligen har sannolikheten för fler, närliggande, fynd i Kenya ökat efter den initiala framgången”, skriver Aktiespararen.

Trygghet, låg värdering och spänning lockar tidningen till köp av Bure. Investmentbolaget har sålt innehavet i Carnegie och sitter nu på en miljardkassa som på något sätt måste förräntas.

”Det bör falla väl ut, eftersom det finns kompetens och erfarenhet i Bure, och privat kapital från familjerna Tigerschiöld och Björkman, som tillsammans äger 25 procent, skyddar mot äventyrlighet”, heter det i Bure-analysen.

Även Nordnet får Aktiespararen att plocka fram köp-stämpeln. Visserligen växer inte courtaget och räntenettot i år på grund av den finansiella oron, men det tror tidningen är ett tillfälligt fenomen. Internetbankerna har vidare en låg marknadsandel jämfört med de traditionella sparbankerna. De lägre avgifterna borgar för bra kundtillväxt på en sparmarknad som växer.

”Med goda tillväxtmöjligheter på sikt är det rimligt att betala 15 gånger årsvinsten för Nordnets aktie” är tidningens slutsats.

Aktiespararen har även tittar lite längre ner i bolagslistorna.

Rekryteraren och bemannaren Wise Group har hög organisk tillväxttakt och siktar dessutom på att växa genom förvärv. Konjunkturberoendet drar samtidigt ned den motiverade vinstmultipeln.

Tidningen tycker sammantaget att en långsiktig värdering på runt 12 gånger vinsten kan rättfärdigas och det ger en ”motiverad” aktiekurs på 1:70 kronor. Wise handlas för närvarande kring 1:35 kronor. Rekommendationen blir således köp.

Aktien i värdepappersbolaget Mangold är billig, men uthålligheten i bolaget är inte säkrad. Dessutom är aktien illikvid och det får Aktiespararen att avstå från ett köpråd. Rekommendationen blir att avvakta.