Aktietips Börsveckan rekommenderar köp av kontanthanteringsbolaget Loomis, läkemedelsbolaget Novo Nordisk, teknikkonsulten Rejlers och Nordisk Bergsteknik medan Drillcon får rådet avvakta. Det framgår av analyserna i den senaste utgåvan av tidningen.

Rädslan för kontantdöden har avskräckt många svenska investerare i Loomis, men kontanter ökar världen över. Det är tidigt att utvärdera det nya ledarskapet och en svagare konjunktur kommer drabba bolaget, men mot det står en låg värdering och goda chanser för stigande vinster.

Novo Nordisk har med sina diabetespreparat snubblat över en ny marknad i form av obesitas. Novo Nordisk har en hög värdering i absoluta tal, men den framstår som attraktiv givet den långsiktiga höga tillväxtpotentialen. Aktien kan också gynnas av den rådande osäkerheten på aktiemarknaden.

Teknikkonsulten Rejlers lockar fortsatt till köp. I jämförelse med sektorkollegorna Sweco och Afry är värderingen beskedlig och bedömningen är att Rejlers efter förvärvet av Eurocon kan nå en omsättningsnivå närmare 4 miljarder kronor under 2023 och att ebita-marginalen kan stiga mot 9 procent.

Nordisk Bergteknik, som är verksamt inom berghantering och grundläggning, levererade ett starkt bokslut och även om det finns risker ser Börsveckan att bolaget kan klara sig väl i en sämre konjunktur. Värderingen är låg och tidningen tror att affärsmodellen är motståndskraftig givet diversifieringen och att 75 procent av uppdragen sett till omsättning utgörs av offentlig sektor som slutkund.