Aktietips Börsveckan rekommenderar köp för aktierna Sandvik, TF Bank, Volvo och Arjo. För Alleima, Skolon, Mag Interactive och Stille blir tidningens råd i stället att avvakta. Det framgår av Börsveckans senaste utgåva.

Verkstadsbolaget Sandvik har under vd Stefan Widing lyckats gasa och bromsa samtidigt på ett snyggt sätt, anser tidningen och pekar på såväl god utveckling på börsen som en solid bokslutsrapport i förra veckan. Bolaget är konjunkturkänsligt, men aktien känns trots det inte särskilt högt värderad enligt Börsveckan som behåller köprådet.

Sandvik-avknoppningen Alleima lyfte efter förra veckans bokslut och sedan nyår har aktien stigit över 40 procent. Enligt Börsveckan fanns det dock både ljusglimtar och orosmoln i rapporten. Bolaget bedöms ha en robust omsättningstillväxt som drivits av alla företagets divisioner men särskilt olje- och gassegmentet. Vad gäller lågförädlade produkter är efterfrågan svagare både på den europeiska och nordamerikanska marknaden. Alleima beskrivs som ”råcykliskt” till sin natur med högre volatilitet i intjäningen än exempelvis Sandvik, och Börsveckan sänker rådet till avvakta.

Snabbväxande nischbanken TF Bank redovisade i sin kvartalsrapport stigande kreditförluster, som enligt bolaget främst beror på försämrad kreditkvalitet i Polen och Baltikum. TF Bank bedömer också att det blivit svårare att sälja osäkra fordringar vilket innebär att en högre andel behöver tas i egen bok. Om kreditförlusterna håller sig omkring 3,5 procent av utlåningen på årsbasis ser dock aktien köpvärd ut enligt Börsveckan, som ger rådet köp.

Edtech-företaget Skolon har enligt Börsveckan en hög värdering för ett bolag som omsatte 21 miljoner kronor i det senaste kvartalet. Affärsidén är att integrera olika utbildningsappar på en gemensam plattform och antalet användare i slutet av tredje kvartalet var nära en halv miljon. Aktien har gått starkt de senaste månaderna men enligt tidningen har marknaden gått händelserna i förväg. Rekommendationen blir avvakta.

Om man tror på de kalkyler mobilspelsbolaget Mag Interactive gör för USA-marknaden kan resultatet bli bra i slutändan, men Börsveckan är inte övertygad om att de håller. Ett spelarbortfall är också skäl till oro enligt tidningen. Bolaget beskrivs som intressant men svårbedömt och rekommendationen är att avvakta.

Fordonstillverkaren Volvos rapport var enligt tidningen solid, om än med en viss dragning nedåt. Bolaget beskrivs som alltjämt billigt justerat för nettokassan och förtjänar enligt Börsveckan en högre värdering, de sämre konjunkturutsikterna till trots. Köprådet för aktien upprepas.

Stille, som säljer kirurgiska instrument och operationsbord, har stigande lönsamhet och det enda uppenbara problemet enligt Börsveckan är tröghet i Nordamerika. Tidningen uppmärksammar dock en oväntad rotation på vd-posten, där hittillsvarande vd avgick och under en kort period ersattes av finanschefen som tillförordnad vd.

”Vi noterar också att insynspersoner inte handlat något alls sedan 2021 och att styrelsens samt ledningens ägande är klent i det egna bolaget”, skriver Börsveckan och rekommenderar avvakta.

Medicinteknikbolaget Arjos bokslutsrapport imponerade inte på Börsveckan och aktien har på senare tid gått klart sämre än index. Värderingen nu beskrivs dock som ganska billig för et bolag som fram tills förra året hade en fin trend, och efter en kursnedgång på 55 procent frågar sig tidningen om det inte kan vara köpläge igen. Rådet blir köp.