Fyra heta småbolag

Publicerad 2013-04-15 09:37

Aktietips Börsveckan rekommenderar köp i New Wave, Nederman, VBG och Alltele i måndagens nummer. Däremot avvaktar tidningen med H&M och Phonera och råder att sälja Aqeri.

Rekommendationen för New Wave höjs till köp, från tidigare avvakta, trots en kursuppgång på 40 procent i år.

Enligt tidningen börjar man nu på allvar se effekterna av de massiva kostnadsbesparingar som initierades i början av förra året. För det andra har skuldsättningen kommit ner successivt kvartal för kvartal, tack vare en effektivare lagerhållning och ett ständigt gnetande med kundfordringarna.

Dock ligger den fortsatt på 1,5 miljarder kronor.

”Det är fortfarande ganska högt givet nuvarande intjäning men i år väntas vinsten stiga med 30 procent jämfört med 2012 och trenden för skuldsättningen pekar nedåt vilket är positivt”, skriver Börsveckan.

För det tredje bedömer tidningen, som räknar med nolltillväxt för bolaget innevarande år, att sannolikheten är tämligen god att New Wave åter uppvisar rörelsemarginaler på 9-10 procent de närmaste två åren.

I klädsektorn föredrar tidningen Inditex framför H&M varpå rekommendationen för H&M sänkts till neutral. Rabatten på 20 procent mot den spanska konkurrenten anses rimlig.

Börsveckan ser fortsatt köpläge i Nederman, vars produkter anses ligga helt rätt i tiden med ett ökat miljömedvetande och skärpt lagstiftning i flera länder.

Verkstadsbolaget bör omsätta nära 3 miljarder kronor i år vilket är tre gånger så mycket som 2010. Den kraftiga expansionen har gjorts med bibehållen lönsamhet.

Nyförvärvet EFT kommer inte att kunna leverera marginaler i linje med övriga koncernen ännu. Så totalt sett räknar Börsveckan med en försvagad rörelsemarginal om cirka 7,5 procent i år. Justerat för räntekostnader och beräknat på samma skattesats som i fjol blir p/e-talet 12,5 givet dagskurs 166 kronor, skriver Börsveckan. När förvärvet fullbordas torde marginalen krypa uppåt 8,5 procent och då faller p/e-talet till 11, givet en oförändrad omsättning.

Verkstadsbolaget VBG har en rimlig värdering, men det som lockar med aktien är chansen till ett större förvärv som inte bör vara alltför avlägset, anser Börsveckan och kallar aktien köpvärd.

Dagens värdering i teleoperatören Alltele verkar låg.

”Vi ser Alltele som ett bolag i en turn around-fas vilket innebär att aktien har hög risk. Men i det facket är den köpvärd”, skriver Börsveckan.

Däremot rekommenderar tidningen avvakta när det gäller Phonera, då den höga lönsamheten inom fast telefoni för företag rimligen inte kan fortsätta.

First North-listade Aqeri anses ha mycket kvar att bevisa efter sitt kursrally i år.

”Att kursen stigit med 120 procent i år behöver inte tyda på en vändning för bolaget, utan mer på att förväntningarna varit så nedpressade att minsta lilla tecken på ljusning belönas kraftigt. Historiskt sett har detta varit perfekta lägen att sälja aktierna när man studerar kursgrafen”, skriver Börsveckan.