Fusion De finländska verkstadsbolagen Valmet och Neles avser att genomföra en fusion. I förslaget kommer aktieägarna i Neles erbjudas 0,3277 nya Valmet-aktier för varje innehavd aktie i Neles.

Neles kan, enligt pressmeddelandet från Valmet, genomföra en extra utdelning på upp till 2:00 euro per aktie antingen som utdelning eller avkastning på eget kapital eller en kombination av det ovan nämnda innan ikraftträdandedagen.

Fusionsvederlaget, med ovan nämnda extra utdelning, innebär ett värde per Neles-aktie på 14:22 euro mätt mot Valmets slutkurs på 37:29 euro per aktie den 1 juli 2021, vilket motsvarar en premie på 16,4 procent jämfört med Neles stängning på torsdagen.

Svenska Alfa Laval som äger cirka 8,5 procent av Neles skulle om fusionens genomförs få en ägarandel om 2,3 procent i det nya bolaget. Aktieposten värderas enligt budet till 181 miljoner euro.

Även den svenska förvaltade aktivistfonden Cevian innehar ett ägande i Neles uppgående till 10,9 procent, vilket skulle, om affären accepteras, uppgå till en ägarandel om 2,9 procent i det nya bolaget.

Cevian återfinns bland de ägare som accepterat affären, samtidigt som Alfa Laval saknas från den lista av Neles aktieägare som uppgivit att de kommer acceptera erbjudandet.

Bolaget kommer att ha en kombinerad nettoomsättning för 2020 på cirka 4,3 miljarder euro.

Vidare förväntas bolaget att ha tillväxtpotential i alla nuvarande verksamheter och i nya framväxande. Det kommer också att ha förbättrade tillväxtmöjligheter inom automatisering och flödeskontroll som betjänar en rad olika processindustrier med starkt hållbarhetsfokus, heter det.

Synergieffekterna av affären förväntas uppgå till cirka 25 miljoner euro, varav cirka 60 procent förväntas uppnås 2023 och cirka 90 procent till 2024. Totala engångskostnader för implementering relaterade till synergier förväntas uppgå till cirka 25 miljoner euro.

Erbjudandet har med förbehåll för vissa villkor accepterats till 15,4 procent av Neles aktieägare och 16,9 procent av Valmets aktieägare.