Fulltecknat optionsprogram för Prevas nyckelpersoner

2021-07-21 11:00:00

Syftet med teckningsoptionsprogrammen är att främja bolagets långsiktiga finansiella intressen genom att uppmuntra nyckelpersoner till ett ägarintresse i bolaget. I optionsprogrammet 2021/2024 har 400 000 teckningsoptioner tecknats, vilket var maxtaket.  

- Vi har en intern stark tro till bolaget med en tydlig och långsiktig utvecklingsagenda. Optionsprogrammen är en komponent i detta och det känns roligt att kunna erbjuda detta till en del nyckelpersoner. Det är också väldigt roligt att programmet blev fulltecknat och det finns en stark tro på framtiden, säger Johan Strid, CEO på Prevas AB.

Mer information om optionsprogrammen finns på www.prevas.se/arsstamma. Under 2022 kan motsvarande program omfattande 100 000 optioner lanseras.

Cision