Notering Spel- och mediabolaget FSport backade i premiären på First North.

Efter 20 minuters handel gjordes avslut i aktien vid 3:50 kronor och 0:35 kronor för teckningsoptionen, vilket motsvarar en nedgång på omkring 17 procent jämfört med teckningskursen 22:50 för unitpaketet bestående av fem aktier och tre teckningsoptioner.

Inför noteringen gjorde bolaget en emission på omkring 20 miljoner kronor som tecknades till motsvarande 169 procent. Fsport hade inför erbjudandet erhållit teckningsförbindelser på motsvarande cirka 70 procent av erbjudandet.