FRONT VENTURES: SKALAT NED INNEHAVET I QUICKBIT, SKA SÄLJA ALLT

2021-08-20 11:38:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Investmentbolaget Front Venture har under sommaren avyttrat cirka 2,4 miljoner aktier motsvarande ett värde om 23 miljoner kronor i portföljbolaget Quickbit, som är verksamma inom kryptovalutor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Efter avyttring innehar Front Ventures drygt 4,2 miljoner aktier, motsvarande 4,8 procent av kapital och röster, i Quickbit. Den kvarvarande aktieposten planeras även den att avyttras "när tiden är mogen".

Avyttringen genererade en total vinst om drygt 16 miljoner kronor. Överskottet har främst använts för att reglera skulder samt finansiera emissioner i Front Ventures övriga portföljbolag, heter det.

Front Ventures har tidigare kommunicerat att det planerar påbörja avyttringen av innehavet i Quickbit.

"En väsentlig del i Front Ventures strategi är att vi är relativt kortsiktiga ägare som hjälper våra portföljbolag att under en begränsad period skapa en snabb tillväxt. Gällande Quickbit har vi varit engagerade över 4 år och har under en tid kommunicerat att vi anser att Quickbit har nått den mognadsgrad där det passar att vi lämnar över till andra mer långsiktiga ägare. Jag har även lämnat styrelsen i Quickbit, vi har därmed inte längre insyn eller kontroll över bolaget", kommenterar vd Johan Lund i pressmeddelandet.Direkt-SE