Rapport Husvagns- och husbilsföretaget Kabe redovisar ett resultat efter skatt på 48 miljoner kr för det första kvartalet 2021 (9).

Nettoomsättningen uppgick till 696 miljoner kr (509). Den organiska omsättningstillväxten uppgick till 22 procent. Rörelseresultatet blev 52 miljoner kr (10) och rörelsemarginalen var 7,5 procent (2,0).

Kabe ser en fortsatt stark trend, men räknar samtidigt med kortsiktig påverkan från komponentbrister, leveransförseningar och prishöjningar av insatsmaterial. Det skriver bolaget i rapporten för det första kvartalet 2021.

Enligt bolaget har den positiva trenden från 2020 med ökat intresse för att tillbringa sin fritid i Sverige fortsatt.

”De nya trenderna leder till att nya kunder fortsätter att uppskatta vår kompletta produktportfölj och att intresset hos våra återförsäljare för våra produkter är stort”, skriver bolaget.

Enligt Kabe har det första kvartalet utvecklats väl samtidigt som problemen med inleveranser av material har fortsatt att påverka resultatet och planeringen.

”Dock ser vi med tillförsikt på framtiden. Pandemin har lett till ett generellt ökat intresse för Mobile Living”, heter det.