FREJA EID: ÖKAD OMSÄTTNING, ARR OCH ANVÄNDARANTAL 2 KV

2022-07-07 13:08:46

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Freja Eid, verksamt inom elektronisk identifiering, hade för det andra kvartalet i år en nettoomsättningstillväxt på 126 procent till 1,7 miljoner kronor (0,8). Annual Recurring Revenue, återkommande intäkter, växte till 6,1 miljoner kronor för kvartalet (2,9).

Det framgår av ett pressmeddelande.

Antalet avtal ökade med 49 procent och antalet registrerare användare steg till 668.000 (209.000).

"Vi har gång på gång visat att vi kan leverera när vi sätter fokus på ett specifikt område. Förra året var fokus på användare och vi gick från ett okänt varumärke med 100.000 användare till att idag ha 668.000 Freja-användare. I år är fokus på intjäning och alla nyckeltal som mäter denna utveckling – ARR, avtal och nettoomsättning – visar stora ökningar under det andra kvartalet, precis som det gjorde under årets första kvartal", sammanfattar vd Johan Henrikson och fortsätter:

"Den oroliga omvärld vi ser idag har visat sig driva efterfrågan för Freja och under kvartalet har vi sett att efterfrågan ökat ytterligare".



Direkt-SE