Freja eID Groups årsredovisning för 2022 publicerad

2023-03-16 15:00:00

De aktieägare och intressenter som önskar få årsredovisningen hemskickad kan beställa den genom att skicka e-post till ir@frejaeid.se,skriva till Freja eID Group AB, Travgatan 88, 194 30 Upplands Väsby eller ringa till Freja eID Group på telefon 08-723 09 00.

Den tryckta versionen kommer att distribueras till aktieägare som så önskat inom några veckor. Direktlänk för nedladdning från hemsidan finner du här (https://frejaeid-finansiell-info.s3.eu-north-1.amazonaws.com/Freja_eID-ARSREDOVISNING_2022.pdf).

Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på Freja eID:s kontor på Travgatan 88 i Upplands Väsby från och med idag. Vänligen skicka e-post till ir@frejaeid.seeller ring 08-723 09 00 om du önskar hämta ett exemplar där.

För samtliga finansiella rapporter, vänligen klicka på denna länk (https://frejaeid.com/finansiell-info/finansiella-rapporter/).

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2023 kl. 15.00 CET

Cision