Freja eID Group: Region Skåne och Freja i avtal om e-tjänstelegitimering mellan regioner och kommuner

2023-03-07 10:00:00

Avtalet med Region Skåne innebär att de som första region kan erbjuda vårdanställda i anslutna kommuner, säker identifiering med Freja OrgID till vårdplaneringstjänsten Mina planer. Med hjälp av Mina planer kan slutenvård, öppenvård och kommun tillsammans planera utskrivningsklara patienters hemgång från sjukhuset.

För närvarande pågår ett teknikskifte där allt fler arbetsgivare går över till en mobil e-tjänstelegitimering. Ett flexibelt arbetsliv, mobilbaserade tjänster och ett krav på att inte behöva använda sin privata e-legitimation på jobbet är några av drivkrafterna. Ett 40-tal kunder har redan anslutit sig till Frejas mobila e-tjänstelegitimation Freja OrgID.

Nästa steg i denna utveckling är en möjlighet för en medarbetare att använda sin e-tjänstelegitimation även till andra organisationer, i det här fallet en medarbetare i en kommun som ska logga in till Region Skånes e-tjänst.

För att en kommun ska kunna utnyttja denna organisationsöverskridande e-tjänst måste kommunen ha ett eget avtal med Freja OrgID.

Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:
"Tillsammans med regioner och kommuner driver vi utvecklingen av nästa generations e-tjänstelegitimation. Vi löser med detta avtal ett stort problem och för Frejas del innebär detta naturligtvis ytterligare en drivkraft för de kommuner i Skåne som ännu inte har avtal om Freja OrgID att teckna det."

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se

Cision