Freja eID Group: Malmö stad och Freja först ut i avtal om e-tjänsteleg mellan organisationer

2023-02-23 10:20:00

För närvarande pågår ett teknikskifte där allt fler arbetsgivare går över till en mobil e-tjänstelegitimering. Ett flexibelt arbetsliv, mobilbaserade tjänster och ett krav på att inte behöva använda sin privata e-legitimation på jobbet är några av drivkrafterna.

Malmö stad var först ut att teckna avtal om Frejas mobila e-tjänstelegitimation, Freja OrgID. Sedan dess har ett 40-tal kunder anslutit sig och användningsområdet har varit att medarbetare ska nå interna tjänster och molntjänster med sitt e-tjänsteleg.

Nästa steg i denna utveckling är en möjlighet för en medarbetare att använda sin e-tjänstelegitimation även till andra organisationer, exempelvis ifall en anställd i Malmö stad ska logga in till en e-tjänst hos en statlig myndighet i ett tjänsteärende. Detta är nu möjligt tack vare en kombination av Freja OrgID och DIGG:s avtal om förbetald e-legitimering. Den avgörande skillnaden är att när individen loggar in på myndigheten som privatperson är det myndigheten som betalar. När personen loggar in som anställd så är det arbetsgivaren som betalar.

Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:
"Genom att vända på betalningsansvaret skapas ytterligare en stark drivkraft för mobil e-tjänstelegitimering, där Freja redan har ett starkt momentum. Precis som Malmö och Freja visade vägen med mobil e-tjänstelegitimation inom organisationen tar vi nu tillsammans nästa stora steg med e-tjänstelegitimering mellan organisationer."

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se

Cision