Freja eID Group: Freja eID har nu stöd för totalt 19 europeiska länder

2023-03-20 09:30:00

De länder som nu lagts till är Frankrike, Österrike, Italien, Spanien, Grekland och Ungern. Sedan tidigare finns det stöd för Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Rumänien, Slovakien, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien och Ukraina.

Syftet med att addera stöd för utländska användare är i första hand att erbjuda e-legitimering till svenska kunder med användare från andra länder. Utvecklingen är också ett led i Frejas långsiktiga plan att bli en internationell e-legitimation.

Ett av de företag som drar fördelar av Frejas utvidgade internationalisering är ID06. Företaget hanterar Sveriges största system för att identifiera individer på arbetsplatser och koppla dem till en arbetsgivare. Sedan 2021 använder de Freja för att grundidentifiera utländska arbetstagare som ska arbeta i Sverige och då behöver ett ID06-kort.

Thor Jonsson, chef Marknad och Utveckling ID06 AB kommenterar:
"För svenska användare har vi länge kunnat använda e-legitimationer i vår process men utländska användare har krävt betydande manuell hantering, exempelvis med att en person behöver åka långa sträckor i sitt hemland för att träffa ett ombud för att identifiera sig. Med Freja har vi skapat en betydligt smidigare process och med fler länder i Freja-systemet kan vi ta denna utveckling vidare."

Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:
"Vi har redan ett flertal kunder som använder Freja för utländska användare och ser en stor ökning av antalet förfrågningar från företag, myndigheter och kommuner. Vi ser en stor potential bland de 6 000 företag och myndigheter som idag använder någon form av e-legitimering för sina svenska användare, inte minst med tanke på att vi än så länge är den enda svenska e-legitimation som kan erbjuda en lösning för utländska medborgare."

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se

Cision