Freja eID Group: E-tjänstelegitimationen Freja OrgID växer med nya kundgrupper

2023-02-14 14:10:00

Bakgrunden är att det sedan några år har funnits ett ökande behov av en e-tjänstelegitimation som möter såväl regulatoriska krav som krav på mobilitet och användarvänlighet. Alternativen var antingen kortbaserade, krävde att användaren nyttjade sin privata e-legitimation i tjänsten eller gjorde att man inte mötte de regulatoriska kraven. 

Freja OrgID lanserades 2020 och är den enda mobila e-legitimation som separerar privat- och tjänsteanvändande, möter de regulatoriska kraven och erbjuder en plattform för de vidsträckta behov som uppstår i ett digitaliserat arbetsliv. De regulatoriska kraven innebär bland annat att e-legitimationen är statligt godkänd och är ansluten till det myndighetsavtal som ligger till grund för e-legitimering mellan organisationer. 

Sedan lanseringen har ett drygt 40-tal kunder avtalat för OrgID och fullt utrullat kan bara dessa avtal omfatta fler än 150 000 användare. Majoriteten av kunderna är kommuner och tillväxten i denna kundgrupp är fortsatt stark. Flera universitet och privata företag använder också Freja OrgID och nu har ett första avtal även tecknats med en statlig myndighet. 

Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:
"Vi ser nu en liknande tillväxt av mobila e-tjänstelegitimationer som vi såg för privata e-legitimationer för ett drygt decennium sedan. Lösenord är för osäkert, fysiska kort kan inte lösa problemen i ett mobilbaserat yrkesliv och det finns ett starkt motstånd från såväl anställda som fack att använda privata e-legitimationer i jobbet. Dessutom kommer regulatoriska krav inom allt fler områden. I år måste exempelvis en stor del av Sveriges alla lärare förses med en regulatoriskt godkänd e-legitimation för att kunna hantera de digitala nationella prov som införs nästa år. Jag kan inte annat än konstatera att vår lansering av Freja OrgID var vältajmad och det försprång vi har ger oss en mycket god position inom detta område." 

För mer information, vänligen kontakta: 
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB 
Mobil: 08-5272 7982 
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se

Cision