FREJA EID: FASTPRISAVTAL PÅVERKAR NYCKELTAL 3 KV

2022-10-11 12:10:04

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Freja EID meddelar att tredje kvartalets utveckling för de nyckeltal som bedöms vara de viktigaste indikatorerna för tjänsten Freja EID "i huvudsak fortsatte enligt tidigare mönster". Eftersom kvartalet till stor del infaller under semestermånader har några av nyckeltalen en förväntad säsongsvariation som en följd av att de flesta avtal som nu tecknas är fastprisavtal.

Det framgår av ett pressmeddelande.

För tjänsten Freja EID uppgick årliga återkommande intäkter, ARR, till 6,3 miljoner kronor (3,2) per den 30 september. Det motsvarar en ökning med 3 procent jämfört med 30 juni 2022.

Nettoomsättningen hänförlig till tjänsten Freja EID uppgick under tredje kvartalet till 1,8 miljoner kronor (0,9), en ökning med 4 procent jämfört med andra kvartalet.

Antalet avtal uppgick den 30 september 2022 till 503 stycken (356) – upp 4 procent jämfört med 30 juni i år – och antalet registrerade användare den 30 september var 737.000 stycken (332.000) - upp 10 procent jämfört med 30 juni i år.

Antalet interaktioner – som mäter hur användare interagerar med Frejas olika funktioner -

uppgick under tredje kvartalet till 1,9 miljoner (1,0), en minskning med 9 procent jämfört med andra kvartalet.

"Vår övergång från transaktionsbaserade intäkter till fastprisavtal har varit framgångsrik och en följd av detta är att intäktsökningen blir allt mer kopplad till nyteckning av avtal. När beslutsfattarna är på semester blir antalet nytecknade affärer färre. Semestertider ligger också bakom att interaktionerna minskade under kvartalet. Detta beror på att e-tjänstelegitimering nu är en betydande del av användningen. Dessa avtal är fastprisavtal vilket innebär att denna säsongsvariation kring användandet inte har någon påverkan på intäkterna. Den underliggande efterfrågan är fortsatt mycket stark och vår pipeline för försäljningen är välfylld", kommenterar vd Johan Henrikson.Direkt-SE