FREJA EID: EBITDA-RESULTAT -1,3 MLN KR 4 KV (-8,8)

2023-02-09 07:45:57

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Freja EID:s nettoomsättning uppgick till 10,1 miljoner kronor (5,9) under fjärde kvartalet, en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) uppgick till -1,3 miljoner kronor (-8,8) medan ebit-resultatet blev -4,9 miljoner kronor (-12,1).

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,8 miljoner kronor (-10,5).Direkt-SE