FREJA EID: ARR FÖR FREJA EID-TJÄNSTEN ÖKADE 56% 4 KV JMF 3 KV

2023-01-19 08:41:19

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Freja EID meddelar att årliga återkommande intäkter, ARR, för tjänsten Freja eID uppgick till 9,8 miljoner kronor (3,7) per den 31 december 2022 vilket motsvarar en ökning med 166 procent. ARR ökade med 56 procent jämfört med 30 september 2022.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Nettoomsättningen hänförlig till tjänsten Freja eID uppgick under fjärde kvartalet till 2,4 miljoner kronor (1,2), vilket motsvarar en ökning med 103 procent jämfört med samma period föregående år och en ökning med 36 procent jämfört med tredje kvartalet 2022.

Antalet avtal uppgick den 31 december 2022 till 553 stycken, en ökning med 41 procent jämfört med 31 december 2021 och en ökning med 10 procent från den 30 september 2022.

Antal registrerade användare uppgick den 31 december 2022 till 791.000, en ökning med 66 procent jämfört med 31 december 2021 och en ökning med 7 procent från den 30 september 2022Direkt-SE