FREJA EID: ANTALET ANVÄNDARE 476K PER 31 DECEMBER

2022-01-14 09:16:29

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) E-legitimationsbolaget Freja EID meddelar att antalet registrerade användare uppgick till 476.000 per den 31 december 2021 (100.000).

Det framgår av ett pressmeddelande.

Under fjärde kvartalet ökade antalet användare med 144.000. Den öppna orderboken uppgick per den 31 december till 123.000 användare, en ökning med 7.000 under det fjärde kvartalet. Den öppna orderboken avser användare som bolaget avtalat om med kunder i fastprisavtal, men där användaren ännu inte registrerat sig.

Intäkterna avseende tjänsten Freja EID uppgick under fjärde kvartalet till cirka 1,2 miljoner kronor (0,4). För helåret 2021 uppgick intäkterna från tjänsten till 3,4 miljoner kronor (1,2).Direkt-SE