FREETRAILER: NETTORESULTATET STEG TILL 4,4 MLN DKK 1 KV (3,4)

2022-11-24 12:27:55

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Danska Freetrailer, som har en plattform för uthyrning av släpvagnar, redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet (juli-september) i det brutna räkenskapsåret 2022-2023, på 4,4 miljoner danska kronor (3,4).

Ebitda-resultatet förbättrades till 6,1 miljoner danska kronor (4,7).

Nettoomsättningen steg till 19,7 miljoner danska kronor (16,2), motsvarande en tillväxt på 22 procent.

Uthyrningstillväxten var också 22 procent under det första kvartalet och antalet uthyrningar uppgick till 238.939 under kvartalet.

Bolaget står fast vid sina förväntningar för helåret 2022/2023.

"Med den goda starten på 22/23 behåller vi våra förväntningar för helåret med en omsättning i storleksordningen 83-85 miljoner danska kronor och ett ebitda-resultat på mellan 16-17 miljoner danska kronor. Hittills har vi inte sett någon nedgång i efterfrågan på samma sätt som övriga delar av detaljhandeln, och det beror sannolikt på att gratiskoncept står stabilt när ekonomin är pressad", skriver Freetrailer.

Freetrailers vd Philip Filipsen uppger i rapporten att bolagets långsiktiga förväntning är en total marknadsposition på 6.800 uthyrningsprodukter med totalt 1.600.000 uthyrningar vid utgången av verksamhetsåret 24/25.

"Detta kommer att säkerställa Freetrailer en omsättning i storleksordningen 150 miljoner danska kronor", skriver Philip Filipsen i rapporten.

Freetrailers aktie är noterad på Spotlight Stock Market i Köpenhamn.Direkt-SE