Finansmannen Fredrik Lundberg, som är styrelseordförande för investmentbolaget Industrivärden. Han är också vice ordförande i Handelsbanken

Insynstransaktioner Fredrik Lundberg, som är styrelseordförande i Industrivärden och vice ordförande i Handelsbanken, har ökat sitt innehav i Handelsbanken med 1 miljon aktier.Köpet gjordes till kursen 106 kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsrapportering.

Enligt ägardatatjänsten Holdings äger Fredrik Lundberg efter affären totalt 22,2 miljoner A-aktier i Handelsbanken, motsvarande 1,12 procent av kapital och 1,14 procent av röster i bolaget.

Fredrik Lundberg har i en rad affärer också ökat sitt innehav i Industrivärden. Nettoökningen uppgår till drygt 248 000 C-aktier i Industrivärden till ett värde av drygt 70 miljoner kronor. Fredrik Lundberg har också ökat med drygt 3 800 A-aktier i bolaget.

Han äger också privat samt via bolag (Förvaltnings AB Lunden och Lunden Kapitalförvaltning AB) 7,6 miljoner C-aktier och 5,55 miljoner A-aktier i Industrivärden. Det motsvarar 3,04 procent av kapitalet och 2,27 procent av rösterna.