Insider Fredrik Lundberg har via bolaget Lunden Kapitalförvaltning AB köpt 1 miljon A-aktier för totalt 84,3 miljoner kronor.

Det framgår av Finansinspektionens insynslista.

Fredrik Lundbergs direktägande i Handelsbanken uppgår efter affären till 16,7 miljoner A-aktier, motsvarande 0,9 procent av rösterna.

Därutöver kontrollerar han investmentbolagen Lundbergs och Industrivärden som är storägare i banken.