Aktie Vitvarutillverkaren Electrolux meddelar att den franska konkurrensmyndigheten har utfärdat ett "Statement of Objections", som inkluderar flera parter inom vitvarubranschen och där Electrolux i Frankrike påstås ha agerat i strid med konkurrensreglerna i Frankrike mellan 2009 och 2014. Utfallet kan på en väsentlig påverkan på resultatet och kassaflödet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den franska myndigheten hävdar att olika parter inom vitvarubranschen har brutit mot konkurrensbestämmelserna. Electrolux påstås ha brutit mot bestämmelserna genom att ha tillämpat prisstyrning mellan 2009 och 2014 och att ha utbytt kommersiellt känslig information med andra parter mellan 2009 och 2014.

Myndighetens ”Statement of Objections” analyseras för närvarande noggrant och Electrolux förbereder sitt bestridande, skriver bolaget.

”Med hänsyn till de påstådda överträdelserna och utredningens natur kan det inte uteslutas att utfallet kan få en väsentlig inverkan på koncernens finansiella resultat och kassaflöde. I detta skede är det dock inte möjligt att förutsäga omfattningen av en sådan inverkan”, heter det.

Ett ‘Statement of Objections’ är ett formellt steg i en utredning där utredningstjänsten vid franska konkurrensmyndigheten informerar berörda parter om sina preliminära slutsatser innan ärendet presenteras för franska konkurrensmyndighetens domarpanel, skriver Electrolux och tillägger att utlåtandet föregriper inte det slutliga utfallet av utredningen.

Under 2013 blev Electrolux föremål för en utredning av den franska konkurrensmyndigheten angående eventuella överträdelser mot konkurrensbestämmelserna. Myndigheten beslutade därefter att genomföra två separata utredningar, varav den ena slutfördes i december 2018 och resulterade i en bot på 48 miljoner euro. Det ”Statement of Objections” som nu utfärdats avser myndighetens andra utredning.