Från spretigt till fokuserat


Publicerad 2011-09-14 14:21

Ett spretigt konglomerat som har trimmats ordentligt och borde belönas därefter. Elos är en lovande småbolagspärla som fått alldeles för mycket stryk.

Olönsamt. Medicintekniken går inte lika bra som mättekniken. Foto: Elos

Man kan kalla det för konglomeratsjukan: i en spretig koncern är det alltid någon del som utvecklas svagt och drar ned resultat och värde för helheten.

Elos är egentligen inte ett konglomerat längre. Sågverksrörelsen har gått i konkurs, småhusbyggandet knoppats av, elektronikdelen sålts, precisionstillverkningen likaså. Men lik förbaskat, konglomeratsjukan består.

De två kvarvarande verksamheterna är egentligen de mest attraktiva delarna: En mätteknikdel som går som tåget, som klarade finanskrisen utan röda siffror, växer snabbt och har en rörelsemarginal över 20 procent. En medicinteknikdel som växer och ser lovande ut, men som inte riktigt får till lönsamheten.

Summan blir en besvikelse. Under första halvåret i år osynliggjordes den starka lönsamheten inom mätteknik av den svaga lönsamheten inom medicinteknik. Och aktien har straffats hårt, resan från vårens 70 kronor till dagens dryga 40 kronor är en betydligt sämre utveckling än index.

Börsvärdet är 250 miljoner kronor, lägger man till nettoskulden på 160 miljoner kronor värderas rörelsen till drygt 400 miljoner kronor. Det är ungefär vad Elos väntas omsätta i år.

Tror man att lönsamhetsproblemen inom medicinteknik är kroniska framstår det inte som en låg värdering. Men det vore ett orättvist antagande, de senaste åren har affärsområdets lönsamhet tyngts av etableringen av en fabrik i Kina som ska bidra till lönsamheten från andra halvåret i år, dessförinnan av finanskrisen som slog mot försäljningen av medicintekniska produkter som ligger helt eller delvis utanför nationella sjukförsäkringar, till exempel tandimplantat. Tiden före finanskrisen låg affärsområdets rörelsemarginal runt 15 procent, dit kommer den säkerligen att återvända.

Etableringen av en fabrik i Kina är framsynt och nödvändig. Som kvalificerad utvecklare och uppdragstillverkare av medicintekniska produkter måste Elos finnas där kunderna vill vara. Kan Elos leverera europeisk kvalitetssäkring till kinesiska kostnader ger det ett försprång i förhållande till de konkurrenter som inte har muskler att genomföra en liknande etablering. Den europeiska marknaden för uppdragstillverkare inom medicinteknik är fragmenterad och Elos har en stark position i Nordeuropa som borde gå att använda som bas för expansion genom förvärv.

Vi tror att affärsområdets lönsamhet vänder uppåt under andra halvåret och fortsätter stärkas under nästa år. Orderingången är riktigt stark och bäddar för tillväxt som i sig borde stärka rörelsemarginalen – om bara leveransstörningar och inkörningsproblem kan undvikas. Nollresultatet under första halvåret i år bör kunna vändas till en vinst omkring 10 miljoner kronor under andra halvåret och en helårsvinst på 30 miljoner kronor nästa år. Vi räknar med att Kinaetableringen bidrar kraftigt till resultatförbättringen medan en fortsatt försvagning av konjunkturen i Europa – i skuldkrisens spår – dämpar utvecklingen något.

Affärsområdet mätteknik har utvecklats starkt under flera år och delar världsmarknaden för laserbaserade uppriktningssystem för maskiner inom industrin med två ungefär jämnstarka konkurrenter. Elos tycks dock ha tagit ledningen tack vare flera framgångsrika produktlanseringar under senare år och rörelsemarginalen över 20 procent imponerar. I år tror vi på en omsättning nära 110 miljoner kronor och en rörelsevinst omkring 25 miljoner kronor, medan nästa år ser lite sämre ut på grund av konjunkturförsvagningen i USA och Europa.

Vi tror att Elos kommer att klara skuldkrisen bättre än många andra industribolag. Och att konglomeratsjukan till slut släpper. Sommarens kraftiga kursras är överdrivet och värderingen attraktiv.