FRAGBITE: NETTOOMSÄTTNINGEN STEG EFTER GJORDA FÖRVÄRV

2021-11-30 08:23:20

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Mobilspel- och e-sportbolaget Fragbite Group, som noterades i juli i år, redovisar en nettoomsättning för det tredje kvartalet 2021 på 44,1 miljoner kronor (0,9) med ett justerat ebitda-resultat på 3,1 miljoner kronor (-3,5).

Att omsättningen är betydligt högre än i fjol beror på att koncernen förvärvade Fragbite den 18 februari 2021 och Playdigious per den 31 maj samma år.

Rörelseresultatet sjönk till -10,7 miljoner kronor (-7,9).

Bolaget redovisar även proforma-siffror för de första nio månaderna 2021. Då uppgick nettoomsättningen till 99,0 miljoner kronor med ett justerat ebitda-resultat på 7,3 miljoner kronor och ett rörelseresultat på -27,2 miljoner kronor.

"Affärsområdet Publishing and Indie Games (Playdigious) som varit en del av vår grupp sedan maj 2021 uppvisade stark tillväxt och har vuxit snabbare än den årliga tillväxttakten för vår adresserbara marknad", skriver Fragbite Groups vd Stefan Tengvall i kvartalsrapporten.

Beträffande affärsområdet Mobile Gaming presterades som

förväntat en negativ sekventiell tillväxt i det tredje kvartalet, tillägger han.

"Inom affärsområdet e-sport, som utgörs av Fragbite AB, har det tredje kvartalet inneburit vissa utmaningar, en direkt effekt av pandemin. Inställda liveevents och en kundbas som stramat åt sin marknadsföring har bidragit till en sämre intjäning under 2021 än föregående år. Inför 2022 ser vi dock ljusare på framtiden och jag har stor tilltro att våra nya tillväxtinitiativ och koncept under nästa år kommer bidra positivt", skriver Fragbite-chefen om kvartalet.Direkt-SE