FRAGBITE: FÖRVÄRVAR HOLLÄNDSKA LUCKY KAT FÖR 7 MLN EUR (OMS)

2021-12-15 06:16:21

(Omsändning: skickades första gången på tisdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Mobilspel- och e-sportbolaget Fragbite Group förvärvar samtliga aktier i holländska Lucky Kat.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 7 miljoner euro på kassa och skuldfri basis, vilken ska erläggas med 5 miljoner euro i kontanta medel och med 2 miljoner euro genom knappt 3,9 miljoner nyemitterade aktier i Fragbite, vilka emitteras till kursen 5:30 kronor per aktie.

Rörliga tilläggsköpeskillingar om maximalt 11 miljoner euro kan komma att utgå baserade på framtida resultatutfall under åren 2021, 2022 och 2023, motsvarande en potentiell total köpeskilling om 18 miljoner euro. För helåret 2021 prognostiseras Lucky Kats omsättning till cirka 7,5 miljoner euro och ebitda uppgående till cirka 2 miljoner euro.

Lucky Kat grundades 2015 med huvudkontor i Haag, Nederländerna, och fokuserar på att publicera och utveckla hypercasual- och casual-spel.Direkt-SE