Fosielund Holding, som tidigare i år lade ett budpliktsbud på Hövding, köpte på fredagen nära 5,5 miljoner aktier i Hövding från Safetech International Holding. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i förvärvet var inte förmånligare än villkoren i budpliktsbudet, skriver Fosielund. Fosielund äger efter förvärvet cirka 88,7 procent av aktierna och rösterna i Hövding.

Fosielund har för avsikt att förvärva fler aktier i Hövding och om Fosielund blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Hövding avser Fosielund att påkalla inlösen.

I januari lämnade Fosielund ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Hövding.

På fredagen meddelades också att styrelseledamoten Petr Zhukov avgår med omedelbar verkan från Hövdings styrelse. Enligt Hövdings hemsida hade han ett indirekt ägande i Hövding via Safetech International Holding.