Aktietips Det finns tidiga tecken på att inflationstrycket avtar framöver. Men osäkerheten på aktiemarknaden är fortsatt hög och det blir viktigt med en balanserad portfölj, enligt Norrons förvaltare Johan Svantesson och Oskar Ormegard som lyfter fram tre aktier med olika profiler. 

Fraktkostnaderna har kommit ned och den globala penningmängden minskar. Det är ett par tidiga tecken på att inflationstrycket kommer att avta framöver, säger fondbolaget Norrons förvaltare Johan Svantesson och Oskar Ormegard under ett webbsänt seminarium på tisdagen. 

Samtidigt är osäkerheten på aktiemarknaden fortsatt hög för tillfället, vilket beror på flera olika faktorer, enligt förvaltarduon. Bland annat hökaktiga uttalanden från USA:s centralbank Federal Reserves ordförande Jerome Powell, energikrisen i Europa som tvingat bolag att stänga ned produktion av kostnadsskäl och den höga inflationen som gör att konsumenterna får mindre kvar i plånboken. 

Norron anser därför att det blir att ha en välbalanserad portfölj mellan tillväxt- och värdeinriktade innehav. Förvaltarna delar in portföljen i tre kategorier: Värde, tillväxt och vad man kallar ”case”, små- och medelstora bolag med stor tillväxtpotential. 

Värdebolag utgör basen med en portföljvikt på minst 40 och upp till 60 procent beroende på marknadsutsikterna. Tillväxtkategorin kan uppgå till mellan 30 och 45 procent av portföljen medan de mer riskfyllda ”case-bolagen” har en vikt på 10 till 15 procent. 

– Vi tenderar att skifta vår portfölj litegrann, men tanken är att den ska vara balanserad för att över tid hitta både värdebolagen som utvecklas bra och de mer spännande och intressanta tillväxtbolagen, säger Oskar Ormegard under seminariet. 

Men det finns fortfarande intressanta möjligheter på den osäkra marknaden, enligt förvaltarna som lyfter fram en aktie inom varje portföljkategori. 

I värdedelen av portföljen tar Oskar Ormegard upp låskoncernen Assa Abloy. Han nämner att bolaget har ”pricing power”, det vill säga möjlighet att få igenom prishöjningar på sina produkter, något som är viktigt i tider med hög kostnadsinflation. 

– Om man tittar hur bolaget handlas mot verkstadssektorn överlag är vi ned på intressanta nivåer, säger Oskar Ormegard.

Teknikhandelsföretaget Addtech är i sin tur ett bra val för den mellanstora tillväxtkategorin i portföljen, enligt Johan Svantesson. 

– Bolaget har blivit högaktuellt med tanke på nuvarande energipriser och marknadssituationen inom de här områdena. Addtech har produkter inom elnät, batterier och elektrifiering, säger förvaltaren. 

På plussidan finns även bolagets historik av god vinsttillväxt och  avknoppningar som skapat aktieägarvärde, exempelvis Addlife, fortsätter han. 

För den mer riskfyllda ”case”-delen är textilåtervinningsbolaget Renewcell en intressant aktie, anser Norrons förvaltare. Bolaget har utvecklat och producerar en ny form av återvunnen textil för klädtillverkning. 

– Man står nu i startgroparna där man börjar starta upp en större produktionskapacitet som ska ligga på 60 000 ton per år vid utgången av 2022. Det som är intressant är att två tredjedelar av den (produktionen, reds. anm.) redan är såld till ett rimligt och vettigt pris, säger Johan Svantesson.

– Den resterande delen kan man förhandla med andra intressenter om. Vi ser att det finns många som är intresserade av den här typen av produkt, tillägger han och pekar på klädindustrins hållbarhetsambitioner. 

Förvaltaren poängterar att risken med att investera i Renewcell är att det tar längre tid än väntat för bolaget att skala upp verksamheten.