En gruvmaskin från Epiroc.

Aktier I april tog Odin Sverige-fonden en mindre position i "ett av de bästa bolagen på Stockholmsbörsen". Den höga lönsamheten och starka serviceaffären gör att bolaget har goda förutsättningar att tackla en mer volatil slutmarknad, uppger fondförvaltarna i en månadskommentar. 

April var en rapportintensiv månad där många börsbolag levererade starkare kvartalsresultat än vad marknaden hade räknat med. Det gällde även Odin Sverige-fondens innehav, enligt förvaltarna Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud.

”Trots att vi fortfarande inte äger några storbanker, och dessa fortsatt att leverera goda resultat, så har vi överlag sett en ännu starkare utveckling bland våra portföljbolag”, uppger förvaltarna i en månadskommentar. 

Under månaden passade de på att möblera om i portföljen. Bland annat sålde förvaltarna sina aktier i Dometic och minskade innehaven i Dustin och Essity. 

”Dometic är ett fint bolag med stor potential, men trots bolagets många kvaliteter har det varit ett av de bolag med svagast operationell utveckling bland våra portföljbolag de senaste fem åren”, motiverar Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud beslutet.

På köpfronten valde förvaltarna att plocka in gruvutrustaren Epiroc i fonden. 

”Epiroc är ett tidigare innehav som vi följt noga de senaste åren efter att det delades ut från Atlas Copco. Förenklat bedömer vi Epiroc som ett av de bästa bolagen på Stockholmsbörsen, och eftersom vi vill äga de allra bästa bolagen och ta del av deras värdeskapande över många år, har det varit svårt att motivera att inte äga Epiroc”, fortsätter Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud. 

De lyfter bland annat fram bolagets starka lönsamhet med rörelsemarginaler som konsekvent legat över 20 procent och en avkastning på eget kapital på nära 30 procent. 

”Positionen inför framtiden är mycket stark med en världsledande produktportfölj för bland annat borrning i hårda bergarter, vilket efterfrågas i allt högre utsträckning i takt med samhällets ökande elektrifiering”, skriver förvaltarna. 

Dessutom borgar Epirocs affärsmodell med en stor serviceaffär, som nu utgör två tredjedelar av omsättningen, för stabilitet ”trots potentiellt volatila slutmarknader”, enligt Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud. 

Vidare skriver förvaltarna att aktien inte är ”särskilt billig”, men heller inte för dyr, och att man därför valt att börja med en ”försiktig position” på 1,5 procent av fonden.