Börsen Svenska fondförvaltare är fortsatt negativa till marknadsutsikterna, men åsikterna om Stockholmsbörsens utveckling det närmaste halvåret går isär. Det visar enkäten Förvaltarbarometern som Fondbolagens förening står bakom. 

Fondbolagens förening har ställt fyra frågor om marknadsutsikterna och den förväntande börsutvecklingen till 18 svenska fondförvaltare. Detta inom ramen för sin enkätundersökning Förvaltarbarometern. 

I september stiger Förvaltarbarometern marginellt och kvarstår som under föregående kvartal på den positiva sidan, skriver Fondbolagens förening. Indexet uppgår nu till 52,8, vilket kan jämföras med 51,3 i juni månad. 

En absolut majoritet av förvaltarna – 16 av 18 – har en negativ eller mycket negativ syn på marknadsutsikterna i ekonomin för tillfället. Samtidigt andas viss framtidsoptimism bland investerarkollektivet. 

Mer än hälften av förvaltarna, elva till antalet, bedömer att marknadsutsikterna kommer att vara bättre om ett halvår. Tre förvaltarna har en oförändrad syn medan fyra tror att marknadsutsikterna är sämre om sex månader.

– Det är tydligt att sentimentet är väldigt pressat just nu. Det finns mycket att vara orolig för och osäkerheten är fortsatt hög inför hösten. Efter sommarens starka återhämtning har vi själva valt att ta av lite risk inför en eventuellt turbulent höst. Det möjliggör att vi har förutsättningar att öka risktagandet om marknadsklimatet blir mer gynnsamt. Med det sagt kommer det troligtvis dyka upp bättre köplägen under hösten än just nu, säger Marcus Tengvall, senior aktiestrateg på Söderberg & Partners, i en kommentar. 

När det gäller frågan om vad förvaltarna tror om utvecklingen på Stockholmsbörsen under det närmaste halvåret går åsikterna isär. Sju förvaltare har en positiv syn på börsutvecklingen medan sex har en motsatt marknadsvy. De resterande fem förvaltarna svarar att de varken har en positiv eller negativ syn på börsutvecklingen de kommande sex månaderna. 

På längre sikt, med en tidshorisont på ett till två år, är förvaltarna mer överens om börsutvecklingen. Alla utom en tror på en mycket positiv eller positiv utveckling för Stockholmbörsen under tidsperioden. 

– De kortsiktiga förväntningarna återspeglar säkert den genuina osäkerhet som de flesta känner inför utvecklingen under hösten. Att förväntningarna för börsutvecklingen det närmaste halvåret inte är lägre är något förvånande. Spridningen i förväntningarna bland förvaltarna tyder dock på att osäkerheten är mycket hög. Kortsiktigt hopar sig orosmolnen och har snarast ökat under inledningen på hösten, säger Stefan Kopperud, förvaltare på Öhman Fonder, en kommentar, och tillägger:

– Mindre förvånande är de positiva utsikterna för Stockholmsbörsen på längre sikt. Mycket av de problem vi ser idag med energipriser och kreditåtstramning har då lättat, vilket inte återspeglas i dagens värdering.