Aktier Carnegie Småbolagsfonds förvaltare Mattias Montgomery har plockat in två nya bolag i portföljen under november.

Det är i fondens månadsrapport som Montgomery berättar att G5 och Fortinova plockats in i fonden.

När det gäller G5 ser Montgomery flera vinstdrivande faktorer kommande år. Det gäller bland annat utvecklingen av egna spel som resulterar i spelsläpp som kan komma att bidra meningsfullt på något års sikt. Dessutom ökar andelen egenutvecklade spel kontra licensierade vilket kan bidra positivt till bruttomarginalen.

”Till skillnad från många andra spelutvecklare som fokuserar på förvärv, investerar G5 i spelutveckling, marknadsföring samt återköp av egna aktier. Organiskt har G5 klarade sig G5 bättre än flera konkurrenter i Q3 och vi tror det finns goda chanser för högre organisk tillväxt fortsatt. På kort sikt kan vi också konstatera att valutarörelserna hittills varit gynnsamma då G5 är den största vinnaren av de större gaming bolagen på starkare dollar mot krona”, skriver Montgomery.

I fredags kväll kom dock nyheten att G5:s storägare Wide Development sålt aktier i mobilspelbolaget för drygt 28 miljoner kronor. Wide Development ägs enligt G5:s vd Vlad Suglobov av hans släktingar och familj. Aktien tappade 10 procent på måndagen. 

När det gäller fastighetssektorn påpekar Montgomery att SBB under månaden lagt bud på Amasten som då var ett relativt nytt innehav i fonden.

”Intresset för hyresrätter fortsätter vara stort och under månaden har fonden investerat i Fortinova på det temat. Fortinova har en outnyttjad balansräkning och försiktigt värderade fastigheter”, skriver Montgomery.